GR | EN
DARIAH - EU | GR | FR | DE | NL | SI

Εργαλεία και Μητρώα


Η περιοχή αυτή φιλοξενεί ψηφιακά εργαλεία και μητρώα που αναπτύσσονται ή διατίθενται στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR. Τόσο τα εργαλεία όσο και τα μητρώα διατίθενται σε ανοικτή πρόσβαση κι απευθύνονται σε ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και σε διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόµους, βιβλιοθηκονόµους, επιµελητές µουσείων κ.ά.). Η δημιουργία και η χρήση τους αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής σε ένα δυναµικό, ενιαίο πληροφοριακό χώρο για τις ανθρωπιστικές επιστήµες µέσω της διαλειτουργικότητας συστηµάτων και δεδοµένων.


thesaurus

Ο Θησαυρός Ανθρωπιστικών Επιστημών ΔΥΑΣ είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να δημιουργηθεί ένας πολυγλωσσικός δομημένος θησαυρός για χρήση από τους ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών. Είναι ένας ειδικός θησαυρός που βασίζεται στις αρχές, τη μεθοδολογία και τις ιεραρχίες του BBT.

Περισσότερα


Η μελέτη και δημιουργία μητρώου λογισμικού υπηρεσιών που αφορούν τόσο στη συλλογή των μεταδεδομένων με διαλειτουργικό τρόπο, όσο και στην σημασιολογική αναζήτηση και απάντηση στα επερωτήματα των χρηστών αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ.

Περισσότερα


Η δημιουργία του συστήματος αυτού βασίστηκε σε προϋπάρχουσα υποδομή, η οποία στα πλαίσια του έργου DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ  μετατράπηκε σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες τεκμηρίωσης και διαχείρισης μουσειακών αντικειμένων παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφοριακές δομές και λειτουργίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες καλές πρακτικές και διεθνή πρότυπα.

Περισσότερα


Το σύστημα διαχείρισης θησαυρών THEMAS (ThesaurusManagementSystem) είναι ένα διαδυκτιακό σύστημα ανοικτού κώδικα για την δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση πολυθεματικών, πολύγλωσσων θησαυρών. Αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στα πλαίσια του έργου DARIAH ΚΡΗΤΗ: Ανάπτυξη της Εθνικής Ψηφιακής Υποδομής για την Έρευνα στις Τέχνες και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ. Πρόκειται για ένα ιδανικό εργαλείο ανάλυσης της λογικής δομής των θησαυρών, ελέγχου και διασφάλισης της συνέπειας τους, και μία από τις καλύτερες επιλογές για την συνεπή διαχείριση σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον ενός συνόλου διασυνδεδεμένων ορολογιών για ταξινόμηση και πρόσβαση δεδομένων.

Το λογισμικό προσφέρεται ως λύση ανοικτού κώδικα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποτελούν:

 •  υποστήριξη ροής εργασίας και πολλαπλών ομάδων χρηστών
 • ευέλικτοι μηχανισμοί επεξεργασίας και αναζήτησης
 • τήρηση κανόνων συνέπειας (ISO 2788)
 • πολλαπλοί μέθοδοι παρουσίασης και πλοήγησης
 • αποθήκευση παρουσιάσεων
 • προβολή στατιστικών στοιχείων
 • εισαγωγή – εξαγωγή δεδομένων από/σε XML
 • δημιουργία, αντιγραφή, συγχώνευση και διαγραφή θησαυρών
 • δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας
 • δυνατότητα ενσωμάτωσης σε συστήματα ανάκτησης πληροφοριών
 • μηχανισμοί κλειδώματος για την προστασία του συστήματος
 • εξαγωγή δεδομένων σε skos

Δείτε το βίντεο επίδειξης του περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων του THEMAS: Themas video

Δοκιμάστε το THEMAS: Themas demo

Για την άμεση δοκιμή μιας εγκατάστασης του THEMAS με αγγλική γλώσσα διεπαφής και δεδομένα που προέρχονται από ένα τμήμα του θησαυρού Art & Architecture Thesaurus, εισέλθετε στο δοκιμαστικό μας σύστημα εισάγοντας όνομα χρήστη demo και κωδικό demo. Οι οδηγίες χρήσης του συστήματος μπορούν να αναζητηθούν στο αριστερό μενού του παραπάνω συστήματος. Τυχόν δεδομένα που θα εισάγεται θα διαγραφούν μετά το πέρασμα μερικών ημερών.

Περισσότερα για το THEMAS : ICS – Σύστημα διαχείρισης θησαυρών


Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ. Μέσω αυτού ο χρήστης ερευνητής ή μελετητής των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες τόσο για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, όσο και για τις συλλογές, φυσικές και ψηφιακές, που κατέχουν ή διαχειρίζονται.

Περισσότερα


dictionary_thesaurus1

Η παρούσα βιβλιογραφία συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR Εθνική Ψηφιακή Υποδομή για την Έρευνα στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες-ΔΥΑΣ, από την ερευνητική ομάδα DARIAH-GR της Ακαδημίας Αθηνών.